Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Estudis geotècnics » Obra civil

Servicios de la empresa de geotecnia

La trajectòria professional dels nostres tècnics s'ha desenvolupat en les constructores i enginyeries més importants del país, per la qual cosa posseeixen una gran experiència tant en l'elaboració d'informes i projectes com en l'assistència tècnica en l'obra.

Per aquest motiu, a Geoplanning garantim una alta qualitat i un elevat nivell tècnic dels informes i projectes d'obra civil que desenvolupem en diferents camps d'actuació:

·Carreteres i ferrocarrils

Planificació, control i supervisió de campanyes d'investigació de camp: sondejos, sondatges, penetròmetres, prospecció geofísica...
Planificació i interpretació d'assajos de laboratori.
Caracterització geotècnica del traçat i determinació de paràmetres resistents de materials.

Estudi de desmunts:
- Determinació de talussos d'excavació en roca i sòl.
- Mètode d'excavació.
- Disseny de mesures de sosteniment.
- Utilització de materials.

Estudi de farciment:
-

·Túnels

Caracterització geològica i geotècnica dels materials travessats pel túnel.
Hidrogeologia.
Anàlisis d'estabilitat.
Mètode de construcció.
Disseny del sosteniment.
Mètode d'excavació.
Disseny de talussos d'embocadures.

·Inestabilitat de talussos

Determinació de la tipologia de ruptura.
Anàlisis de la inestabilitat..

Correcció i estabilització:
- Modificació de la geometria.
- Drenatges.
- Elements resistents (ancoratge i perns)
- Elements resistents (murs).
- Mesures de correcció i protecció superficial.

·Preses i dics

Estudi de la fonamentació.
Determinació d'assentaments.

Millora del terreny de suport:
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

Condicions d'execució i posada en obra en preses de materials solts.
Estabilitat de talussos.
Estudi de materials.

·Depuradores

Caracterització geotècnica de la zona de situació de la E.D.A.R.
Tipus de fonamentació dels diferents elements de la E.D.A.R.

Talussos provisionals i definitius d'excavació.
Estimació d'assentaments.

Millora del terreny de suport:
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting.
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

[ Tornar al llistat de categories ]