Depuradores | Estudis geotècnics | Obra civil | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Obra civil

Depuradores

Caracterització geotècnica de la zona de situació de la E.D.A.R.
Tipus de fonamentació dels diferents elements de la E.D.A.R.

Talussos provisionals i definitius d'excavació.
Estimació d'assentaments.

Millora del terreny de suport:
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting.
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

[ Tornar ]