Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Estudis geotècnics » Edificació

Servicios de la empresa de geotecnia
·Habitatges i edificis

Caracterització geotècnica de la zona de situació de l'edifici.

Disseny del tipus de fonamentació:

· Fonamentació superficial:
- Cota de fonamentació.
- Capacitat portant.
- Estimació d'assentaments.

· Fonamentació profunda:
- Longitud de puntals
- Càrrega admissible

Talussos temporals d'excavació.

·Dipòsits i sitges

Caracterització geotècnica de la zona de situació del dipòsit o sitja.

Disseny del tipus de fonamentació.

Fonamentació superficial:
- Cota de fonamentació.
- Capacitat portant.
- Estimació d'assentaments.
- Millora del terreny de suport.
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega
- Jet Grouting.
- Columnes de graves
- Vibroflotació.

Fonamentació profunda:
- Longitud de puntals
- Càrrega admissible

·Naus industrials

Caracterització geotècnica de la zona de la situació de la nau.

Disseny del tipus de fonamentació:

Fonamentació superficial:
- Cota de fonamentació.
- Capacitat portant.
- Estimació d'assentaments.
- Millora del terreny de suport.
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting.
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

Cimentació profunda:
- Longitud de puntals
- Càrrega admissible


Talussos temporals

[ Tornar al llistat de categories ]