Habitatges i edificis | Estudis geotècnics | Edificació | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Edificació

Habitatges i edificis

Caracterització geotècnica de la zona de situació de l'edifici.

Disseny del tipus de fonamentació:

· Fonamentació superficial:
- Cota de fonamentació.
- Capacitat portant.
- Estimació d'assentaments.

· Fonamentació profunda:
- Longitud de puntals
- Càrrega admissible

Talussos temporals d'excavació.

[ Tornar ]