Inestabilitat de talussos | Estudis geotècnics | Obra civil | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Obra civil

Inestabilitat de talussos

Determinació de la tipologia de ruptura.
Anàlisis de la inestabilitat..

Correcció i estabilització:
- Modificació de la geometria.
- Drenatges.
- Elements resistents (ancoratge i perns)
- Elements resistents (murs).
- Mesures de correcció i protecció superficial.

[ Tornar ]