Naus industrials | Estudis geotècnics | Edificació | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Edificació

Naus industrials

Caracterització geotècnica de la zona de la situació de la nau.

Disseny del tipus de fonamentació:

Fonamentació superficial:
- Cota de fonamentació.
- Capacitat portant.
- Estimació d'assentaments.
- Millora del terreny de suport.
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting.
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

Cimentació profunda:
- Longitud de puntals
- Càrrega admissible


Talussos temporals d'excavació.

Estudi de vials.

[ Tornar ]