Preses i dics | Estudis geotècnics | Obra civil | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Obra civil

Preses i dics

Estudi de la fonamentació.
Determinació d'assentaments.

Millora del terreny de suport:
- Metxes de drenatge.
- Terraplè de càrrega.
- Jet Grouting
- Columnes de graves.
- Vibroflotació.

Condicions d'execució i posada en obra en preses de materials solts.
Estabilitat de talussos.
Estudi de materials.

[ Tornar ]