Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis

Sondeigs i perforacions amb Tecnologia Sonic

Sondeigs i perforacions amb Tecnologia Sonic

Geoplanning, amb la introducció a l'agost de 2016 de la tecnologia Sonic al nostre país, ha revolucionat el terreny de la perforació. La perforació amb Sonic és una tècnica que afegeix a la tècnica tradicional una vibració mil·limètrica d'alta freqüència (150 Hz) a la rotació. L'aportació de la vibració, com a valor afegit, el postula com el sistema més eficaç per a perforar el terreny. La perforació sònica representa un nou concepte de perforació.

Els principals avantatges de la tècnica són que millora la qualitat de les mostres obtingudes, recupera el terreny amb més qualitat i velocitat, ofereix rendiments alts amb velocitats de penetració ràpides i garanteix el 100% de la recuperació dels testimonis en tot tipus de terrenys garantint la qualitat dels treballs.

La tecnologia també permet obtenir mostres molt llargues i contínues i d'alta qualitat en nivells de sòls secs o saturats millorant la qualitat i el rendiment. La detecció de les cotes dels canvis del terreny és molt més precisa, es calcula que el rendiment amb la utilització d'aquest nou mètode augmenta entre dues i tres vegades segons dades de la comparativa històrica pròpia i d'altres empreses. Aquest aspecte és important, ja que el temps invertit dels tècnics en camp es redueix a més de la meitat, fet que suposa un estalvi de costos important de cara als nostres clients, garantint en tot moment la qualitat del treball.

En sondejos mediambientals el sistema permet penetrar en terrenys durs sense la necessitat d'utilitzar aigua gràcies a la vibració. Aquest avantatge aporta un gran valor en aquest tipus de sondejos ja que es garanteix la no alteració dels agents contaminants de les mostres extretes.

El mètode de perforació Sonic produeix una perforació summament recta convertint-lo en una tecnologia òptima per a la instal·lació d'equips d'instrumentació i monitoreig com inclinòmetres, extensòmetres o piezòmetres. La perforació sònica és una nova tecnologia de perforació que es pot emprar amb diferents finalitats com sondejos geotècnics, sondejos mediambientals, perforació per instal·lar instrumentació, perforació per geotèrmia o perforació de micropilots.

[ Tornar al llistat de categories ]