Túnels | Estudis geotècnics | Obra civil | Serveis de l'empresa de geotècnia | Empresa de geotècnia a Barcelona

Serveis - Estudis geotècnics - Obra civil

Túnels

Caracterització geològica i geotècnica dels materials travessats pel túnel.
Hidrogeologia.
Anàlisis d'estabilitat.
Mètode de construcció.
Disseny del sosteniment.
Mètode d'excavació.
Disseny de talussos d'embocadures.

[ Tornar ]