Sondeig geotècnics | Empresa de geotècnia a Barcelona

Sondeig geotècnics

Sondeig i perforacions | Sondeig geològics | Sondeig medi ambientals

Sondeos geotécnicos

Com a part del nostre servei integral, a Geoplanning duem a terme sondejos geotècnics per determinar les característiques del terreny. A partir de perforacions de diferents diàmetres i profunditats, obtenim mostres per a realitzar proves de reconeixement en el nostre laboratori d'assajos i control de qualitat.

Els sondejos geotècnics que desenvolupem a Geoplanning constitueixen una eina tècnica imprescindible per adaptar qualsevol estructura constructiva a les condicions del terreny, ja sigui en edificacions o en obra pública. Disposem d'un modern parc de maquinària per a l'execució d'aquests treballs, al servei d'enginyers i contractistes.