Escola bressol

Aixecament topogràfic. Escola bressol. Rubí