Riera Bullidors Girona

0
Execució de pantalla de micropilots. Instal.lació de 5 tancs de tempesta prefabricats a l'entorn de la riera bullidors de Girona.