Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar
Estudi geotècnic per al projecte d'implantació de mòduls prefabricats al Nou Institut Sant Pol de Mar. Barcelona. Clau: XEM-15226