Sant Vicenç dels Horts - Barcelona

Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
Estudio Geotécnico para la construcción de un C.A.P. situado en la carretera BV-2002 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).