Abrera

Aixecament topogràfic per urbanització de vial (5000 m2) per Mercadona. Abrera