L’ús de formigons reforçats amb fibres (HRF)

L’ús de formigons reforçats amb fibres (HRF) es cada cop més habitual en el sector de la construcció

21 d’abril de 2021
Formigons amb fibres

L’ús de formigons reforçats amb fibres (HRF) es cada cop més habitual en el sector de la construcció, sobretot per millorar el seu comportament front a la fissuració superficial o com a millora en el seu comportament al foc.

Així mateix, l'ús de les fibres va abastant nous objectius a l’assumir el protagonisme de l’acer, desplaçant-lo en la seva funció estructural, i substituint-lo total o parcialment en algunes funcions estructurals com ara en armadures d'acer que actuen com a malles de repartiment.

Quan un formigó amb fibres es vol emprar com a formigó estructural, es poden verificar les seves prestacions seguint el que indica l’annex 14 de la EHE i la Norma UNE-EN 14651 en la que s'estableix la metodologia i els procediments per assajar el formigó amb fibres amb funció estructural a través de provetes de 150 x 150 x 600 mm com les que es poden observar en les imatges.

En les imatges s'observa la proveta abans de l'assaig, durant l'assaig i un cop finalitzat el mateix, podent-se observar les fibres en la part de la fissura.

MAPA

GEOPLANNING

  Avda Can Noguera 11, Nave 1,
Abrera, 08630, (Barcelona)

  937 738 740

ACTUALITAT

COL·LABORACIÓ EN L'OCUPACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYSAquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

banner instituciones geoplanning