Abrera

Aixecament topogràfic per realitzar el pla parcial del Polígon Industrial el Barcelonès. Abrera.