Ampliació habitatge a Ponts

Execució de micropilots. Ampliació d'habitatge unifamiliar al Carrer Cos, 5 de Ponts.