Ampliació habitatge Lloret de Mar

Execució de micropilots. Ampliació d'un habitatge unifamiliar a Lloret de Mar.