Badalona - Barcelona

Badalona - Barcelona

Estudi Geotècnic per a la construcció d'un C.A.P situat al C/. Martí i Julià de Badalona (Barcelona).