BV-1001. Veciana

Aixecament topogràfic. Carretera BV-1001 . Veciana