Carretera Llimiana

Carretera Llimiana

Estudi geotècnic per al projecte de millora local. Correcció de revolts a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. Pk 4+900 AL 6+685 . Lleida