Desdoblament N-II

Desdoblament N-II

Estudi Geòtecnic del projecte constructiu de desdoblament de la N-II.