Escala emergència. Barcelona

Execució de micropilots. Base d'una escala d'emergència a edifici d'habitatges al carrer Castillejos, 263 de Barcelona.