Exploració minera

Exploración minera

La mineria és un dels motors de la indústria, proporcionant matèries primes a gran part de la mateixa i sent un sector indispensable al nostre dia a dia.

A Geoplanning estem compromesos y recolzem conscientment la mineria del primer mon, que es basa en el concepte de mineria responsable, en la que se prioritza la seguretat sobre els treballadors i el mínim dany al medi ambient. Per aconseguir-ho, Geoplanning, comptem amb personal amb experiència de més de 20 anys en el sector, capacitats i conscienciats amb aquests objectius.

La nostra versalitat ens permet realitzar un ampli rang de treballs:

Perforació

 • Perforació amb recuperació continua de testimoni amb sistemes wire-line o convencional de fins a 1.000 metres de profunditat.
 • Perforació amb tecnologia Sonic, ideal per la perforació de materials sense cohesió i difícils de perforar, com podrien ser els materials d’enderrocs o basses.
 • Mesures de desviació de perforació (azimuth e inclinació).

Geologia

 • Cartografia geològica
 • Modelització geològica
 • Caracterització geològica de materials
 • Riscos geològics

Geotècnia

 • Cartografia geotècnia
 • Modelització geotècnia
 • Caracterització geotècnia de materials
 • Anàlisis d’estabilitat
 • Hidrogeologia
 • Auscultació geotècnia (inclinòmetres, extensòmetres, piezòmetres, corda vibrant)

Assaigs geotècnics

 • Assaigs en roques i sols a través del nostre laboratori
 • Assaigs instiu SPT, DSPH, Lugeon, Lefranc

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

GEOPLANNING

  Avda Can Noguera 11, Nave 1,
Abrera, 08630, (Barcelona)

  937 738 740

ACTUALITAT