Habitatge Balaguer

Execució de micropilots. Habitatge unifamiliar al C/ Miracle, 9 de Balaguer.