Hotel Catalonia

Hotel Catalonia

Estudi Geotècnic per al projecte d'un edifici per Hoteles Catalonia situat en un solar de la Plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).