La Seu d'Urgell

Aixecament topogràfic. Habitatge a la Seu d'Urgell.