Metro L-4 Bogatell

Metro L-4 Bogatell

Estudi geotècnic del projecte constructiu de nou vestíbul a la estació de Bogatell , L-4 . Barcelona