Metro L-4. La Llacuna

Metro L-4. La Llacuna

Estudi geotècnic del projecte constructiu del Nou vestíbul a la estació de la Llacuna, L-4. Barcelona

MAPA

GEOPLANNING

  Avda Can Noguera 11, Nave 1,
Abrera, 08630, (Barcelona)

  937 738 740

ACTUALITAT