Metro L-4. La Llacuna

Metro L-4. La Llacuna

Estudi geotècnic del projecte constructiu del Nou vestíbul a la estació de la Llacuna, L-4. Barcelona