P.K. 565+850

Aixecament topogràfic carretera A-2 . P.K. 565+850. El Bruc