Perforació pilotatges

Perforació pilotatges

Perforació en punta de pilotatges a 25 m. de porfunditat a la futura estació de la Sagrera - AVE de Barcelona