Pont de Suert

Aixecament topogràfic. Edifici d'abitatges ( 160 m2 ) Pont de Suert