Recalçament habitatge a Gerb

Execució de micropilots. Recalçament d'un habitatge unifamiliar a Gerb