Roses - Girona

Roses - Girona

Projecte d'ampliació del centre comercial LIDL nº 269, situat en la Ctra. de Besalú a Roses, PK 42. Roses (Girona).