Túnel Sur

Aixecament topogràfic per límit vial carretera A2 , túnel Sur, aproximadament 1500 m2. El Bruc