Xarxa de regadiu Conca de Tremp

Xarxa de regadiu Conca de Tremp

Estudi Geotècnic per al projecte de consolidació i millora del regadiu de la conca de Tremp. Xarxa de Reg del marge esquerre.