Carreteres

Aixecament topogràfic per diverses obres d'obra civil: carreteres, túnels...