Edificis públics

Aixecaments topogràfics per diferents edificis públics: CEIP, escoles bressol...